Αεροπορική Λέσχη Φίλοι του Αεροπορικού Πνεύματος


Όροι Χρήσης του www.executiveairclub.aero


Το www.executiveairclub.aero είναι ο ιστότοπος του μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού, πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Φίλοι του Αεροπορικού Πνεύματος – Αεροπορική Λέσχη», η οποία στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ως «Friends of Aviation Spirit – Executive Air club» (για λόγους συντομίας από εδώ και στο εξής η «ιστοσελίδα»).

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας που περιγράφονται εδώ, χωρίς καμμία εξαίρεση.

Γενικές Πληροφορίες

Οι παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, οι ενημερώσεις, οι δημοσιεύσεις και υποδείγματα κάθε μορφής (φωτογραφίες, περιγραφές κλπ), παρέχονται εντελώς δωρεάν, δεν απαιτείται δημιουργία λογαριασμού και είναι ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και η προστασία τους είναι σημαντική για εμάς. Η προστασία τους διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και γενικότερα από το εθνικό και το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δεν αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συμπληρώνετε και μας στέλνετε χρησιμοποιώντας τις σχετικές φόρμες Επικοινωνίας και Αίτησης Εγγραφής. Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται σε εμάς με την μορφή e-mail.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL. Στα σημεία της ιστοσελίδας που εισάγετε προσωπικά δεδομένα υπάρχει πάντα ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση SSL.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή των δημιουργών τους. Προστατεύονται δε από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και των σχετικών Διεθνών συμβάσεων. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης.

Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει σωστές και ακριβείς πληροφορίες για τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα. Η επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης από τις επιλογές και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που επισκέπτεται και την χρήση αυτών. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή χρήση των παρεχομένων πληροφοριών.

Λοιποί Όροι

Η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο επιτρέπεται με δική σας επιλογή και ευθύνη, απαγορεύεται, όμως, η τροποποίηση των περιεχομένων του, η αναδιάταξη, η αναδόμηση, αρχείων, σελίδων, πληροφοριών και άλλων στοιχείων του.

Στην ιστοσελίδα μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι με άλλους ιστοτόπους, ή ιστοσελίδες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή πληροφορίες, από τους ιστοτόπους αυτούς ή ιστοσελίδες, δεν ελέγχονται, ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, από την ιστοσελίδα. Ευθύνονται αποκλειστικά οι υπεύθυνοι των ιστοσελίδων αυτών.

...
Αεροπορική Λέσχη «Φίλοι Αεροπορικού Πνεύματος»

Friends of Aviation Spirit

Executive Air Club

Mη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό, πρωτοβάθμιο σωματείο


Copyright © 2019 - 2023, Φίλοι Αεροπορικού Πνεύματος


Σχεδιασμός, Ανάπτυξη: v-websites.gr